Proud

AC může jít pouze jedním směrem
AC i DC popisují typy toku proudu v obvodu. Ve stejnosměrném proudu (DC) elektrický náboj (proud) proudí pouze v jednom směru. Elektrický náboj ve stř...
Stmívání ovladače LED konstantního proudu
Stmívatelné ovladače jsou k dispozici s koncepty „konstantního proudu“ a „konstantního napětí“. Metoda konstantního proudu je však široce používána. T...
Snížení výkonu 6 proudových vodičů?
Jaké je snižující se procento 4/6 proudových vodičů v jednom potrubí?Jak odvozujete dirigenta??Jaký je faktor snížení výkonu pro kabely?Kolik proudový...
Jak lze určit odběr proudu na jednom obvodu?
Vydělte příkon napětím. Odpovědí bude proud, který zařízení čerpá z vašeho obvodu. Například 150wattové zařízení na 120voltovém obvodu bude čerpat 150...
Co se stane, když je poměr CT zadán špatně do 3fázového měřiče
Jak se nastavuje poměr CT v měřiči energie?Jak změníte poměr CT?Jak určíte poměr měření CT?Co je poměr CT?Proč se v měřiči energie používá CT?Co je PT...
Jak mohu změřit napětí 40A transformátoru?
Jak měříte napětí?Může voltmetr měřit zesilovače?Můžete měřit napětí pomocí klešťového měřiče?Jaký je vzorec pro výpočet poklesu napětí?Jsou baterie A...