Elektrony

Směr elektronu v okruhu automobilu [uzavřeno]
Jakým směrem proudí elektrony v uzavřeném okruhu?Co se děje s elektrony v uzavřeném obvodu?Jakým způsobem proudí elektřina v obvodu?Proč elektrony pro...
Proč by měla být do země zasunuta plastová tyč? [Zavřeno]
Co se stane, když je vodič uzemněn?Co je acetátová tyč?Co se stane, když se záporně nabitá tyč uzemní?Jak byste mohli ukázat, že plastová tyč získává ...