Žlab

Plynové potrubí za okapem, způsobující poškození vody na fasádě
Proč mezi okapem a fascií kape voda?Žlaby způsobují hnilobu fascie?Mohou okapy způsobit poškození vodou?Je normální, že se žlaby v silném dešti přeték...
Přeliv přes žlaby na střeše. Ranč s jedním příběhem
Proč moje žlaby přetékají v silném dešti?Co dělat s přetékajícími žlaby?Jak opravím překročení svodu?Proč mi voda stéká po okapech??Provádějte žlaby L...
Jak nesprávně opravit střechu odtokovou do žlabu
Jak opravíte nesprávně posazené žlaby?Jak zamezím tomu, aby se voda dostala za mé žlaby?Jak odstraníte okapy??Je normální, že okapy kapají?Jak rozšíří...
Netěsný svod žlabu a potrubí
Jak opravit netěsný okapový spoj?Proč mi zatékají rohy žlabů??Jaké poškození může způsobit netěsný žlab??Jak zastavím únik vody za žlaby??Jak zabránít...
Dodatečná instalace odtoku
Jak přidám další svody?Můžete si sami nainstalovat žlaby?Jak prodloužíte žlaby?Mám přidat další svod??Jak dlouhý může být žlab s jedním svodem?Je inst...
Proč moje okapy umožňují kapání vody z fascie a podhledu??
Pokud jsou žlaby ucpané, je možné, že voda přetéká žlaby a to přispívá k úniku. ... Voda by měla odtékat svodem a pryč z domu, aniž by vyplňovala okap...
Vylepšete montáž svodu na svodu
Jak vylepším odvodnění svodu svodem?Pokud by se svody svodů dotýkaly země?Jsou větší svody lepší?Jak přidáte svod do stávajícího žlabu?Jak daleko by m...
Byly tyto žlaby nainstalovány správně?
Jsou pod okapnicí instalovány žlaby?Jak poznám, že potřebuji instalovat žlaby?Jak daleko by měl být Gutter od linie střechy?Proč mezi okapem a fascií ...
Okapové konzoly zašroubované šindelem
By měly být instalovány kryty okapů pod šindele?Jak daleko by měly být žlaby od šindelů?Jaké jsou nejlepší okapové závěsy?Jsou strážci okapů vyhozené ...