Pilot

Musím před výměnou vypínače vypnout plyn z krbu??
Obecně to není nutné. Odpojení vypínače se neliší od vypnutí vypínače. Oba mohou vytvářet malé jiskry a oba nechávají krb bez napájení. Samozřejmě pok...
Jak zapnout plynový ohřívač Honeywell
Jak zapnu pilotní světlo Honeywell?Jak zapnu topení ve svém domě?Můžete ručně zapnout automatické pilotní světlo?Lze opravit ohřívače teplé vody?Proč ...
Musí mít krb s vypínačem na zdi neustále zapnutý pilot
Ano, kontrolka by měla zůstat rozsvícená. K tomu to je. Nechat jej zapnutý celý rok vás může stát zhruba dolar, protože používá tak malé množství plyn...
Když se oheň vypne, kontrolka plynového krbu zhasne
Nechte kontrolky zapnuté na plynovém krbu, když jsou vypnuté?Proč se můj plynový krb rozsvítí a poté zhasne?Jak čistíte termočlánek na plynovém krbu?J...
Pilotní světlo na plynovém krbu zhasne, když otočíte ovládací knoflík plynu do polohy „zapnuto“ [zavřeno]
Proč moje kontrolka zhasne, když uvolním knoflík kontrolky??Nechte kontrolky zapnuté na plynovém krbu, když jsou vypnuté?Proč moje pilotní světlo stál...
Potřebuje nepřetržitě běžící pilotní světlo pece zapalovač jisker??
Je zapalovač stejný jako pilotní světlo?Jak poznám, zda má moje pec elektronické zapalování?Může se pilotní světlo znovu rozsvítit??Plyn stále proudí,...
Proč se Pilot Lite vypne, když zapnu vypínač
Jak opravíte kontrolku, která stále zhasíná?Proč moje kontrolka v peci stále zhasíná?Jaké jsou příznaky špatného termočlánku?Proč kontrolky zhasnou?Je...
Problém s pilotním světlem
Vyskytuje se problém s termočlánkem. Termočlánek je zařízení, které vypne plyn, když zhasne plamen pilotního světla. S termočlánkem se může pokazit ně...
Pilot trouby vydává vysoký zvuk (když je vypnutý)
Proč moje trouba vydává vysoký zvuk?Proč moje plynová trouba bzučí??Jak poznám, že moje kontrolka trouby zhasla?Měl bych slyšet svou plynovou troubu??...