Relé

Relé ventilátoru ventilátoru vzduchu se po použití tepla zkratuje
Jak poznám, že je mé relé v peci špatné?Co dělá relé ventilátoru na peci?Proč moje pec fouká studený vzduch, když je teplo zapnuté??Jak otestujete rel...
Jak nainstaluji reléový přijímač?
Co dělá relé v kabelovém svazku?Jak nainstaluji spínač světel bez kabeláže?Kdy byste použili relé 12V?Co se stane, když zapojíte relé zpět?Co je RF dá...
Potřebuji další relé??
Může jedno relé ovládat jiné relé?Fungují všechna relé stejně?Potřebuji relé??Jaký je pracovní princip relé?Jaký je symbol relé?Proč používat místo sp...
Pomoc při zapojení relé relé pomocného ventilátoru HVAC
Kde je relé pro chladicí ventilátor?Měl by se zapnout ventilátor chladiče, když je zapnutý AC?Jak zapojíte ventilátor k přepínači?Potřebuji relé pro e...
Jaké relé je potřeba?
Jak poznám, jaké relé použít?Co potřebuje relé v autě?Proč potřebujeme relé?Kdy byste použili relé 12V?Jaký je symbol relé?Musí být relé uzemněno?Potř...
Relé před nebo za výkonovým transformátorem
Které schéma ochrany neplatí pro výkonový transformátor?Které relé se používá v transformátoru?Je transformátor relé?Jak jsou relé zapojena v energeti...