Velikost

Jak zapojit 100ampový dílčí panel 300 stop od hlavního panelu
Jak daleko můžete spustit 100 amp drát?Jak velký vodič potřebuji k provozu 100mp podpanelu?Jakou velikost potrubí potřebuji pro službu 100 ampérů??Jak...
Velikost jističe pro napájení přepínače přenosu z mé 200 amp hlavní
Mohu použít přenosový přepínač 200 A se službou 100 A??Jakou velikost jističe potřebuji pro přenosný generátor??Jakou velikost jističe potřebuji na ge...
Dimenzování obvodu obvodu podavače dílčího panelu
Jak poznám, jakou velikost napájecího drátu použít?Jak velký drát potřebuji pro subpanel?Jakou velikost vodiče potřebuji pro 40p podružný panel?Jakou ...
Jakou velikost podávače drátu potřebuji [duplikát]
Jak poznám, jakou velikost napájecího drátu použít?Jak velký drát napájí panel 200 amp?Jak velký drát potřebuji pro službu 1000 ampérů??Jak určíte vel...
Na jakou velikost šroubu mohu jít při opětovném poklepání na vrtání M6?
Jakou velikost vrtáku potřebuji na vrtání otvoru 6 mm?Můžete klepnout na otvor stejné velikosti?Jak velký šroub je M6?Jaká je další velikost od šroubu...
Tažení 8 měřicího drátu, 1/2 palcového vedení, pro obtížnost 150 stop?
Jakou velikost potrubí potřebuji pro drát 8 měřidla??Jakou velikost potrubí potřebuji pro službu 150 amp?Musí být v potrubí vodič o průměru 8??Jakou v...
Jak určit velikost elektrické skříně podle NEC
Výpočet velikostí skříně zatahovacího boxu:(Největší velikost oběžné dráhy x 6) + Velikosti oběžných drah ve stejném řádku = minimální délka boxu. ......
Dimenzování spojovacího boxu při použití nadměrného potrubí
Mohu použít těleso potrubí jako spojovací krabici?Jak vypočítáte minimální velikost krabice při výběru elektrických krabic?Co je prvním krokem k výpoč...
Jak popsat velikost tohoto zahradního faucetu?
Jak velký je můj venkovní faucet?Jak poznám, jakou velikost čepu mám?Jak poznám svoji značku venkovních faucetů?Jak se nazývá vnější faucet?Jaká je st...