Zátka

Jak vyměnit vypouštěcí zátku vany?
Odšroubujte knoflík v horní části vypouštěcí zarážky, abyste zjistili, zda je pod ní nastavovací šroub. Pokud má vaše vypouštěcí zátka stavěcí šroub, ...
Jak lze opravit nefunkční zkorodovaný píst vany se zlomenou spojovací sestavou v otevřené poloze?
Jak vytáhnu uvolněný píst z odtoku vany?Jak vytáhnete rozbitou zátku vany??Jak funguje odtoková zátka vany??Proč moje vana nedrží vodu?Proč se vany uc...
Jak rozeberu tuto špičkovou dotykovou vypouštěcí zátku?
Nastavte zátku špičkou do otevřené polohy, jako byste vypouštěli vanu. Pevně ​​uchopte uzávěr zátky a otočte jím proti směru hodinových ručiček, odšro...
Nelze odstranit zátku push-pull z odtoku vany
Pokud máte potíže se zatažením za zaseknutou zátku, pomozte uchopit zátku starým hadrem. Otočením zátky proti směru hodinových ručiček odšroubujte zát...
Otočná tyč dřezu uvízla, zdá se, že je zašroubovaná?
Co dělat, když je zátka umyvadla zaseknutá?Jak odstraníte otočnou matici?Proč je moje zátka umyvadla zaseknutá??Proč můj vyskakovací odtok uniká?Proč ...