Větrací otvory

Blokování základových průduchových cihel
Můžete zablokovat vzduchové cihly?Můžete zablokovat větrací otvory?Mohou zablokované vzduchové cihly způsobit vlhkost?Mohu zablokovat větrací otvor ve...
Umístění přívodu HVAC v suterénu
Umístěte přívodní větrací otvory na strop poblíž oken/vnějších stěn s návratem na protilehlé stěny a umístěte je nízko. Umístěte přívodní otvory nízko...
Existuje požadovaná nebo doporučená minimální vzdálenost vzduchotechnického potrubí od vnější stěny??
Obecným pravidlem je udržovat vzdálenost alespoň 2 stopy. mezi venkovní jednotkou a konstrukční překážkou.Můžete vést vzduchotechnické potrubí ve vněj...
Mám odvzdušnit vzduchotechniku ​​ke stropu nebo na protější vnitřní stěně?
Kde by měly být umístěny větrací otvory HVAC?Proč jsou větrací otvory klimatizace instalovány blízko stropu?Pokud jsou větrací otvory na stropě nebo n...
Jaký je nejlepší způsob přemístění nástěnného větracího otvoru?
Můžete přesunout nástěnný otvor?Kolik stojí přesměrování potrubí?Jak těžké je přesunout průduch?Lze přesunout větrací otvory zpět?Jak se pohybujete ve...
Tricklevent na úzkých oknech uPVC?
Můžete umístit větrací otvory do oken uPVC?Jsou v nových oknech vyžadovány průduchy?Pokud necháte okenní otvory otevřené?Stojí za to pramínkové průduc...
Mohu přesunout větrací otvory pod oknem ze zdi na práh?
Kam by měly být umístěny větrací otvory?Je v pořádku dát pod okno radiátor??Jak daleko od zdi by měl být odvod tepla?Proč jsou pod okny vyhřívací průd...
Proč má tato zeď v mém sklepě tolik průduchů?
Proč mají nadace průduchy?Kolik větracích otvorů by mělo být ve sklepě?K čemu jsou větrací otvory v mých zdech??Proč je v mém sklepě průduch?Je těžké ...
Může být vnitřní stěna postavena na stávající ventilaci tepla/vzduchu, která umožňuje vzduch v obou místnostech
Je v pořádku zakrýt větrací otvor topení??Můžete zakrýt větrací otvory v domě?Můžete dát postel přes tepelný otvor?Můžete umístit nábytek přes větrací...