Poštovní schránka

Mělká poštovní schránka po díře
Jak opravíte kolísavý příspěvek v poštovní schránce?Pokud je poštovní schránka stanovena v betonu?Jak hluboko by měl být příspěvek poštovní schránky p...
Oprava kolísavé, nakloněné schránky
Příspěvky do schránky se časem nevyhnutelně začnou naklánět a uvolňovat.Vyberte si pevné materiály, jako jsou kameny, pokácené cedrové šindele nebo do...
Existuje náhradní zámek poštovní schránky, který je odolnější proti vypáčení?
Jaký je nejlepší zámek poštovní schránky?Jak se mohu vloupat do své poštovní schránky, aniž bych porušil zámek?Jak mohu zvýšit zabezpečení své schránk...
Velká díra před poštovní schránkou od poštovního vozu, jak ji mohu vyplnit?
Zde existuje jen několik řešení.Plochu vydlážděte asfaltem nebo betonem. Štěrk nebo jiný žlábek bude fungovat pouze krátkodobě.Přesuňte svou poštovní ...
Potřebujete pomoc s odstraněním Mailboxu (Architectural Mailbox 7500) z příspěvku
Jak odstraníte poštovní schránku z příspěvku?Jak se zbavím své staré poštovní schránky?Potřebuji oprávnění ke změně své schránky??Co mohu dělat se sta...