Volty

Je možné získat 240 V z jednoho 15ampového jističe?
Nelze použít dvojité jističe. Nedodávají 240 voltů. Pokud v dokumentaci ohřívače je uvedeno použití 15 A jističe, musíte použít 15 A jistič. Chcete -l...
150 voltů na výstupu?
Nikdy byste neměli vidět hodnotu 150 voltů. Můžete získat nějaké „vtipné“ hodnoty závislé na tom, jaké body v obvodu měříte. Věci, které by mohly způs...
Změna 220 na 110
Zásuvku můžete převést z 220 voltů na 110 voltů jedním ze dvou způsobů. První je použít adaptér 220 až 110. Druhým je přepojení zásuvky nebo instalace...
Napětí a proud v domácích rozvodech
Elektroinstalace pro domácnost nese 120 voltů. (Skutečné napětí se neustále mění, ale zůstává v přijatelném rozsahu od 115 do 125 voltů.) ... Některá ...
Existují nějaká omezení NEC pro zapojení zásuvek 220 V a 110 V na stejný dvoupólový vypínač??
Mohu použít dva jističe 110 V pro 220??Mohu spustit zásuvku 110 z zásuvky 220 V?Můžete spustit více zásuvek 220 V na jeden jistič?Můžete zapojit 240 V...